Harmonogram rekrutacji na Wydziale Pedagogicznym

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
na skróty: HARMONOGRAM REKRUTACJI W WYDZIALE TEOLOGICZNYM
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA W WYDZIALE PEDAGOGICZNYM

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 I TERMIN (LIPCOWY)

 II TERMIN (WRZEŚNIOWY)*

1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 2 maja 2017 1 sierpnia 2017
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 12 lipca 2017 13 września 2017
3 Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 13 lipca 2017 14 września 2017
4 Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 14 lipca 2017 15 września 2017
5 DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU 14 lipca 2017 godz. 14.00 15 września 2017 godz. 14.00
6 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia (w dziekanatach właściwych Wydziałów) WYMAGANE DOKUMENTY 17-21 lipca 2017, godz. 9.00-15.00 18-22 września 2017, godz. 9.00-15.00
w czwartki Wydział Pedagogiczny przyjmuje dokumenty do godz. 17.00
7 OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH 24 lipca 2017 25 września 2017
8 Posiedzenie odwoławcze UKR 8 września 2017 6 października 2017
* W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC NA STUDIA
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W WYDZIALE PEDAGOGICZNYM

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 TERMINARZ

 

1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 2 maja 2017  
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 13 września 2017  
3 Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 14 września 2017  
4 Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 15 września 2017  
5 DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU 15 września 2017 godz. 14.00  
6 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia (w dziekanatach właściwych Wydziałów) WYMAGANE DOKUMENTY 18-22 września 2017, godz. 9.00-15.00  
w czwartki Wydział Pedagogiczny przyjmuje dokumenty do godz. 17.00
7 OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH 25 września 2017  
8 Posiedzenie odwoławcze UKR 6 października 2017