Harmonogram rekrutacji na Wydziale Pedagogicznym

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
na skróty: HARMONOGRAM REKRUTACJI W WYDZIALE TEOLOGICZNYM
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 I TERMIN (LIPCOWY)

 II TERMIN (WRZEŚNIOWY)*

1 Rozpoczęcie rejestracji (zapisów) w IRK 1 maja 2018 6 sierpnia 2018
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 12 lipca 2018 13 września 2018
3 Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 13 lipca 2018 14 września 2018
4 Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 13 lipca 2018 14 września 2018
5 DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU 13 lipca 2018 godz. 14.00 14 września 2018 godz. 14.00
6 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia (w dziekanacie wydziału)  16-20 lipca 2018, godz. 9.00-15.00 17-21 września 2018, godz. 9.00-15.00
 
7 OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH 23 lipca 2018 24 września 2018
8 Posiedzenie odwoławcze UKR* 7 września 2018 5 października 2018
* W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC NA STUDIA
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 TERMINARZ

 

1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 1 maja 2018  
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 13 września 2018  
3 Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 14 września 2018  
4 Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 14 września 2018  
5 DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU 14 września 2018 godz. 14.00  
6 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia (w dziekanacie wydziału) 17-21 września 2018, godz. 9.00-15.00  
 
7 OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH 24 września 2018  
8 Posiedzenie odwoławcze UKR* 5 października 2018

 

 * W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC NA STUDIA