Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej tylko z języka obcego na wynik arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru: 
R = D x 4/3
gdzie: 
D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
R oznacza wynik poziomu rozszerzonego
Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).