Kandydaci z maturą IB oraz EB

ODPOWIEDNIKI POZIOMÓW: 
 
Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB): 
w przypadku języków (ojczystego i obcych):
podają w IRK jako poziom SL poziomy: Ab initio lub poziom B SL
podają w IRK jako poziom HL poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) lub B HL
w przypadku matematyki podajš w IRK jako poziom SL również przedmiot Mathematical Studies SL
 
Kandydaci z Maturą Europejską (EB):
w przypadku języków (ojczystego i obcych):
podają w IRK jako poziom podstawowy poziomy: L1, L4 lub L5
podają w IRK jako poziom rozszerzony poziomy: L1+3, L2 lub L3
podają w IRK jako poziom dwujęzyczny poziom L2+3
w przypadku innych przedmiotów:
podają w IRK jako poziom podstawowy poziomy: 2(x45) lub 3(x45)
podają w IRK jako poziom rozszerzony poziomy: 4(x45) lub 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3
 
Kandydatom z Maturą Europejską, którzy posiadają wynik z języka obcego na poziomie L2+3 przelicza się wynik z języka obcego na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru: R = D x 4/3
gdzie:
D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
R oznacza wynik poziomu rozszerzonego
Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartoœć 100%.
 
UWAGA DOTYCZĄCA JĘZYKA POLSKIEGO
Jeżeli w zasadach rekrutacji dla danego kierunku zostało tak przewidziane, w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej lub Maturze Europejskiej języka polskiego bierze się pod uwagę:
język A1 (w przypadku IB),
język L1 lub L1+3 (w przypadku EB).
W takim przypadku kandydat powinien podać na liście egzaminów maturalnych, na swoim koncie w IRK, wyniki ze wszystkich  języków, jakie zdawał na maturze oraz dodatkowo zaznaczyć pole: „w przypadku braku języka polskiego, język A1” i wpisać tam wynik egzaminu z odpowiedniego języka.