Harmonogram rekrutacji na Wydziale Teologicznym

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
na skróty: HARMONOGRAM REKRUTACJI W WYDZIALE PEDAGOGICZNYM
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA W WYDZIALE TEOLOGICZNYM

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 I TERMIN (LIPCOWY)

 II TERMIN (WRZEŚNIOWY)*

1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 2 maja 2017 1 sierpnia 2017
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 12 lipca 2017 13 września 2017
3 Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 17 lipca 2017 15 września 2017
4 Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 17 lipca 2017 15 września 2017
5 DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU 17 lipca 2017 godz. 14.00 15 września 2017 godz. 14.00
6 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia (w dziekanatach właściwych Wydziałów) WYMAGANE DOKUMENTY 17-27 lipca 2017, godz. 9.00-15.00 18-21 września 2017, godz. 9.00-15.00
7 OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH 28 lipca 2017 22 września 2017
8 Posiedzenie odwoławcze UKR* 8 września 2017 6 października 2017
* W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC NA STUDIA
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA III STOPNIA W WYDZIALE TEOLOGICZNYM (DOKTORANCKIE)   

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 TERMINARZ

 

1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 2 maja 2017  
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 8 września 2017  
3 Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 11 września 2017  
4 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia (w dziekanacie Wydziału Teologicznego) WYMAGANE DOKUMENTY po rejestracji  
do 13 września 2017, godz. 9.00-15.00  
5 Rozmowy kwalifikacyjne 14 września 2017  godz. 10:00
6 Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 15 września 2017  
7 Ogłoszenie wyników 15 września 2017 godz. 14.00