Harmonogram rekrutacji na Wydziale Teologicznym

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
na skróty: HARMONOGRAM REKRUTACJI W WYDZIALE PEDAGOGICZNYM
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA W WYDZIALE TEOLOGICZNYM

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 I TERMIN (LIPCOWY)

 II TERMIN (WRZEŚNIOWY)*

1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 7 maja 2018 1 sierpnia 2018
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 12 lipca 2018 12 września 2018
3 Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 13 lipca 2018 13 września 2018
4 Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 13 lipca 2018 godz. 14.00 13 września 2018
5 DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU 13 lipca 2018 godz. 14.00 14 września 2018 godz. 14.00
6 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia (w dziekanacie wydziału) 16-20 lipca 2018, godz. 9.00-15.00 17-21 września 2018, godz. 9.00-15.00
7 OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH 23 lipca 2018 24 września 2018
8 Posiedzenie odwoławcze UKR* 7 września 2018 5 października 2018
* W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC NA STUDIA
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA III STOPNIA W WYDZIALE TEOLOGICZNYM (DOKTORANCKIE)   

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 TERMINARZ

 

1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 7 maja 2018  
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 7 września 2018  
3 Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 10 września 2018  
4 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia
(w dziekanacie Wydziału Teologicznego)
po rejestracji  
do 11 września 2018, godz. 9.00-15.00  
5 Rozmowy kwalifikacyjne 17 września 2018, godz. 10:00  
6 Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 17 września 2018  
7 Ogłoszenie wyników 18 września 2018 godz. 14.00