Kandydaci ze "starą maturą"

W odniesieniu do tzw. "starej matury"  stosuje się następujący algorytm:

1. Wynik (W) stanowi sumę ocen z jezyka polskiego w części pisemnej (jpp)i ustnej (jpu), języka obcego w części pisemnej (jop), przedmiotu dodatkowego w części pisemnej (pdp) oraz języka obcego w częsci ustnej (jou) - bądź w odniesieniu do uczniów, którzy nie zdawali języka obcego (np. technika) - najwyżej ocenionego przedmiotu zdawanego w części ustnej innego niż język polski (pu).

2. Wynik (W) wyliczany jest według wzoru:

W=jpp+jpu+pdp+jou (dla matur z egzaminem z języka obcego),

W=jpp+jpu+pdp+pu (dla matur bez egzaminu z z języka obcego).