Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Teologiczny


   powrót
Nazwa Wydział Teologiczny
Opis Wydział Teologiczny ChAT prowadzi jednolite studia magisterskiej na kierunku teologia (specjalności: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka), studia licencjackie (I stopnia) na kierunku teologia, specjalność teologia protestancka i magisterskie (II stopnia) na kierunku teologia, specjalność hymnologia i ikonografia oraz studia doktoranckie (III stopnia) w zakresie nauk teologicznych (teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka oraz teologia porównawcza ? dialogu i edukacji ekumenicznej). Oferuje także 3-semestralne studia podyplomowe Integracja społeczna i prawa człowieka w kontekście wieloreligijności.
Adres Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ul. Miodowa 21 c 00-246 Warszawa
Telefon +48 506-002-360; +48 22 831-95-97
WWW http://teologia.chat.edu.pl/
E-mail teologia@chat.edu.pl

 Studia (10) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Hymnologia i ikonografia studia II stopnia stacjonarne
Teologia ewangelicka studia I stopnia stacjonarne
Teologia ewangelicka studia II stopnia stacjonarne
Teologia ewangelicka, prawosławna i starokatolicka studia III stopnia stacjonarne
Teologia prawosławna studia I stopnia stacjonarne
Teologia prawosławna studia II stopnia stacjonarne
Teologia protestancka studia I stopnia stacjonarne
Teologia starokatolicka studia I stopnia stacjonarne
Teologia starokatolicka studia II stopnia stacjonarne
Teologia tradycji wyznaniowych studia II stopnia stacjonarne
razem: 10
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce