Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Pedagogiczny


   powrót
Nazwa Wydział Pedagogiczny
Opis Wydział Pedagogiczny ChAT prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Oferuje ponadto studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, organizacji zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego oraz asystenta rodziny.
Adres Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; ul. Miodowa 21 c, 00-246 Warszawa
Telefon +48 506-002-321; +48 22 831-95-97 wew. 3
WWW http://pedagogika.chat.edu.pl/
E-mail pedagogika@chat.edu.pl

 Studia (4) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Asystent rodziny podyplomowe Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe Studia podyplomowe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna podyplomowe Studia podyplomowe
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie podyplomowe Studia podyplomowe
razem: 4
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce