Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Pedagogiczny


   powrót
Nazwa Wydział Pedagogiczny
Opis Wydział Pedagogiczny ChAT prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Oferuje ponadto studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, organizacji zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego oraz asystenta rodziny.
Adres Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; ul. Miodowa 21 c, 00-246 Warszawa
Telefon +48 506-002-321; +48 22 831-95-97 wew. 3
WWW http://pedagogika.chat.edu.pl/
E-mail pedagogika@chat.edu.pl

 Studia (17) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Asystent rodziny podyplomowe niestacjonarne
Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe niestacjonarne
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna podyplomowe niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna - studia bezpłatne dostosowane do osób pracujących studia II stopnia stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową studia I stopnia stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową - studia bezpłatne dostosowane do osób pracujących studia I stopnia stacjonarne
Pedagogika społeczno - kulturowa studia II stopnia stacjonarne
Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe studia II stopnia stacjonarne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną studia II stopnia stacjonarne
Praca socjalna z rodziną studia I stopnia stacjonarne
Praca socjalna z seniorami studia I stopnia stacjonarne
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie podyplomowe niestacjonarne
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III studia I stopnia stacjonarne
Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą studia I stopnia stacjonarne
Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną studia II stopnia stacjonarne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe niestacjonarne
razem: 17
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce