ChAT

Wydział Pedagogiczny


   back
Name Wydział Pedagogiczny
Description Wydział Pedagogiczny ChAT prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Oferuje ponadto studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, organizacji zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego oraz asystenta rodziny.
Address Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; ul. Miodowa 21 c, 00-246 Warszawa
Telephone +48 506-002-321; +48 22 831-95-97 wew. 3
WWW http://pedagogika.chat.edu.pl/
E-mail pedagogika@chat.edu.pl

 Studies (4) 
Name of studies Level of study Form of study
Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu postgraduate part-time
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna postgraduate part-time
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie postgraduate part-time
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu postgraduate part-time
total: 4
   

Search
more information on search