ChAT

Wydział Pedagogiczny


   back
Name Wydział Pedagogiczny
Description Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Zapraszamy gości prowadzących wykłady, warsztaty i kursy dla naszych studentów, organizujemy praktyki i staże studenckie, jesteśmy otwarci na studenckie inicjatywy. Wydział Pedagogiczny ChAT rozwija także współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, umów bilateralnych, programów stypendialnych. Wydział Pedagogiczny ChAT prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Oferuje ponadto studia podyplomowe: Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie; Organizacja i Zarządzanie Oświatą; Asystenta rodziny.
Address Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa
Telephone +48 506-002-321; +48 22 831-95-97 wew. 2
WWW http://pedagogika.chat.edu.pl/
E-mail pedagogika@chat.edu.pl

 Studies (3) 
Name of studies Level of study Form of study
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uniform master's full-time
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III uniform master's full-time
Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą uniform master's full-time
total: 3
   

Search
more information on search