Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie


   powrót
Nazwa Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opis Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową) o 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Kształci studentów w zakresie nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych. Standard edukacji potwierdzają wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Akademia realizuje projekty dydaktyczne finansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, tolerancja, ekumenizm i szacunek wobec odmienności - w murach Akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. Jej cechą są również liczne kontakty międzynarodowe.

Uczelnia oferuje studia stacjonarne prowadzone przez dwa wydziały:
Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych.

Studia stacjonarne są bezpłatne. Uczelnia zapewnia fundusz stypendialny oraz oferuje zakwaterowanie w akademikach. Zapraszamy osoby ciekawe świata do studiowania w samym centrum Warszawy, w uczelni o chrześcijańskich i europejskich tradycjach.

O przyjęcie na studia w ChAT mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich, a w przypadku studiów II i III stopnia - absolwenci szkół wyższych odpowiedniego poziomu. Studenci mogą ubiegać się o: stypendium socjalne (od I roku studiów), stypendium rektora, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych, miejsce w domu studenckim.
Adres ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa
Telefon 48228319597
WWW http://www.chat.edu.pl/
E-mail chat@chat.edu.pl

 Studia (27)   Jednostki prowadzące studia (2) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Asystent rodziny podyplomowe niestacjonarne
Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe niestacjonarne
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa studia I stopnia stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (w trybie dla osób pracujących) studia I stopnia stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna (w trybie dla osób pracujących) studia II stopnia stacjonarne
Pedagogika społeczno - kulturowa (w trybie dla osób pracujących) studia II stopnia stacjonarne
Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe studia II stopnia stacjonarne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną studia II stopnia stacjonarne
Praca socjalna z rodziną studia I stopnia stacjonarne
Praca socjalna z seniorami studia I stopnia stacjonarne
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie podyplomowe niestacjonarne
Szkoła Doktorska ChAT szkoła doktorska  
Teologia ewangelicka studia I stopnia stacjonarne
Teologia ewangelicka studia II stopnia stacjonarne
Teologia prawosławna studia I stopnia stacjonarne
Teologia prawosławna studia II stopnia stacjonarne
Teologia protestancka studia I stopnia stacjonarne
Teologia starokatolicka studia I stopnia stacjonarne
Teologia starokatolicka studia II stopnia stacjonarne
Teologia tradycji wyznaniowych studia II stopnia stacjonarne
Wczesna edukacja i nowe media studia II stopnia stacjonarne
Wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną studia II stopnia stacjonarne
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III jednolite magisterskie stacjonarne
razem: 27
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce