ChAT


   back
Name ChAT
Description Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową) o 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Kształci studentów w zakresie nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych. Standard edukacji potwierdzają wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Akademia realizuje projekty dydaktyczne finansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, tolerancja, ekumenizm i szacunek wobec odmienności - w murach Akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. Jej cechą są również liczne kontakty międzynarodowe.

Uczelnia oferuje studia stacjonarne prowadzone przez dwa wydziały:
Wydział Teologiczny i Wydział Pedagogiczny.

Studia stacjonarne są bezpłatne. Uczelnia zapewnia fundusz stypendialny oraz oferuje zakwaterowanie w akademikach. Zapraszamy osoby ciekawe świata do studiowania w samym centrum Warszawy, w uczelni o chrześcijańskich i europejskich tradycjach.

O przyjęcie na studia w ChAT mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich, a w przypadku studiów II i III stopnia - absolwenci szkół wyższych odpowiedniego poziomu. Studenci mogą ubiegać się o: stypendium socjalne (od I roku studiów), stypendium rektora, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych, miejsce w domu studenckim.
Address ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa
Telephone 48228319597
WWW http://www.chat.edu.pl/
E-mail chat@chat.edu.pl

 Studies (5)   Units conducting studies (1) 
Name of studies Level of study Form of study
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uniform master's full-time
Wczesna edukacja i nowe media uniform master-level full-time
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III uniform master's full-time
Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą uniform master's full-time
Old Catholic Theology first-cycle full-time
total: 5
   

Search
more information on search