ChAT / Wydział Teologiczny

Protestant Theology

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: ogólnoakademicki Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-05-07 to 2018-09-30 23:59:59

Limit of students

30

Language

polish

Description

W Wydziale Teologicznym zgodnie ze specyfiką wyznaniową istnieją trzy sekcje: ewangelicka (protestancka), starokatolicka i prawosławna. Specjalność teologia protestancka jest prowadzona we współpracy z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie i przeznaczona dla studentów chcących się specjalizować w teologii nurtów ewangelikalnych, pentekostalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata - odpowiednio w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej lub protestanckiej. Studenci przygotowują się do szeroko pojętej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich.

Admission rules

Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych.

Tuition fee

Studia bezpłatne

Additional documents

- kwestionariusz osobowy,
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) + ksero,
- dyplom ukończenia studiów I stopnia (w przypadku rekrutacji na studia II stopnia) + ksero,
- rekomendacja odpowiednich władz kościelnych (lub Kierownika odpowiedniej Sekcji),
- trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
- kopie (ksero) danych z dowodu osobistego (przy składaniu dokumentów należy przedstawić dowód do wglądu),
- dowód opłaty rekrutacyjnej (opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 zł należy wpłacać na konto wygenerowane z systemu IRK.