Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Pedagogiczny

Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III

Poziom kształcenia: studia licencjackie I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent specjalności Wczesna edukacja dziecka z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I ? III szkoły podstawowej, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej oraz do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych (dowolne przedmioty).

Wysokość czesnego

Studia bezpłatne

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy (z IRK),
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
- dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
- kopie (ksero) danych z dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej.