Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Pedagogiczny


   powrót
Nazwa Wydział Pedagogiczny
Opis Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Zapraszamy gości prowadzących wykłady, warsztaty i kursy dla naszych studentów, organizujemy praktyki i staże studenckie, jesteśmy otwarci na studenckie inicjatywy. Wydział Pedagogiczny ChAT rozwija także współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, umów bilateralnych, programów stypendialnych. Wydział Pedagogiczny ChAT prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Oferuje ponadto studia podyplomowe: Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie; Organizacja i Zarządzanie Oświatą; Asystenta rodziny.
Adres Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa
Telefon +48 506-002-321; +48 22 831-95-97 wew. 2
WWW http://pedagogika.chat.edu.pl/
E-mail pedagogika@chat.edu.pl

 Studia (18) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Asystent rodziny podyplomowe niestacjonarne
Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe niestacjonarne
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa studia I stopnia stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (w trybie dla osób pracujących) studia I stopnia stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna (w trybie dla osób pracujących) studia II stopnia stacjonarne
Pedagogika społeczno - kulturowa (w trybie dla osób pracujących) studia II stopnia stacjonarne
Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe studia II stopnia stacjonarne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną studia II stopnia stacjonarne
Praca socjalna z rodziną studia I stopnia stacjonarne
Praca socjalna z seniorami studia I stopnia stacjonarne
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie podyplomowe niestacjonarne
Wczesna edukacja i nowe media studia II stopnia stacjonarne
Wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną studia II stopnia stacjonarne
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III jednolite magisterskie stacjonarne
Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą jednolite magisterskie stacjonarne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe niestacjonarne
razem: 18
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce