• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Studia Podyplomowe ChAT

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Etyka – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli

Szczegóły
Kod NP-E
Jednostka organizacyjna Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Kierunek studiów Studia podyplomowe ChAT
Poziom kształcenia podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Czas trwania 1,5 roku, tj. 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej chat@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.07.2022 00:00 – 12.09.2022 15:00)

 

Opis studiów

Studia umożliwiają nabycie kompetencji merytorycznych, dydaktycznych i praktycznych w zakresie nauki etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu treści merytorycznych z etyki na poziomie VII PRK, treści określonych podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie etyki oraz teorii i praktyki dydaktyki przedmiotowej. Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciele etyki.

Studia trwają trzy semestry (01.10.2022-30.11.2023), a ich program zakłada realizację 360 godzin, w tym 90 godzin praktyk zawodowych i zdobycie 40 punktów ECTS.

Studia realizowane w trybie hybrydowym: ok. 2/3 zajęć odbywa się w siedzibie uczelni, ok. 1/3 zajęć jest realizowanych w bezpośrednim kontakcie za pomocą programu do nauczania zdalnego (np. Teams).

 

Zasady kwalifikacji

 Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – osiągnięcie pełnych kwalifikacji na VII poziomie PRK, w tym uzyskanie uprawnienia merytorycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkole oraz uzyskanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego wymaganego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole.

 

Wymagane dokumenty

 Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają w Akademii następujące dokumenty: 

 • kwestionariusz zgłoszeniowy uzupełniony, wydrukowany z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisany przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z kserokopią suplementu (oryginał - do wglądu),
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dowód osobisty lub dokument równowazny - do wglądu.

 

Harmonogram rekrutacji 

 

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów            1 lipca 2022 r.
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów           12 września 2022 r.
 • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia                                                  13 września 2022 r.
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                          14-21 września 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji                                                                           23 września 2022 r.

 

Opłaty

Studia są bezpłatne - finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.