• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja Studia Podyplomowe ChAT

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Studia umożliwiają nabycie kompetencji merytorycznych, dydaktycznych i praktycznych w zakresie nauki etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę z zakresu treści merytorycznych z etyki na poziomie VII PRK, treści określonych podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie etyki oraz dydaktyki i praktyki dydaktyki przedmiotowej. Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciele etyki.

Studia trwają 3 semestry, są realizowane w wymiarze 360 godzin i 40 pkt. ECTS (aktywny udział w zajęciach, praca własna, przygotowanie do zaliczeń i egzaminów). 

Studia obejmują 180 godz. zajęć merytorycznych z etyki, 90 godz. z dydaktyki przedmiotowej (dydaktyka nauczania etyki) oraz 90 godz. praktyk zawodowych realizowanych w takiej samej proporcji (45 +45) w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

Program studiów jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. Zajęcia są organizowane według ustalonego rozkładu zajęć, co do zasady w piątki i soboty. Przewiduje się 27 bloki zajęciowe, indywidualne konsultacje, praktyki zawodowe oraz egzamin dyplomowy. Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym. 

 

Tury rekrutacji

Filtry

Lp. Oferta Tura 1 Tura 2
1 Etyka – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli od: 01.07.2022 00:00
do: 13.09.2022 12:00
od: 23.09.2022 12:00
do: 29.09.2022 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200