Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przejdź do strony rekrutacji WNS

Witamy w systemie rejestracji kandydatów na studia w Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznje w Warszawie prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika,  studia licencjackie na kierunku praca socjalna oraz studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oferuje także 3-semestralne studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie; 2-semestralne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą oraz asystent rodziny.

Relizowane programy nauczania są konsekwencją prowadzonych na Wydziale analiz dotyczących efektywności kształcenia w ramach kierunków studiów. Ponadto, programy są konsultowane z interesariuszami zewnętrznymi oraz studentami w zakresie istniejącego modelu kształcenia oraz wdrożenia ewentualnych zmian. O wysokiej jakości kształcenia na kierunku świadczy uzyskanie certyfikatu „Studia z Przyszłością” (2018, 2019, 2020), przyznawanego kierunkom/specjalnościom realizowanym według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Studia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Studia II stopnia otrzymały ponadto w 2020 roku wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia„.W programie „Studia z Przyszłością”, oceniane i certyfikowane są kierunki oraz specjalności studiów wyróżniających się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczynia się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.

Wydział Nauk Społecznych ChAT w Warszawie stanowi kontynuację funkcjonującego w ramach Wydziału Teologicznego ChAT Ekumenicznego Instytutu Pedagogiczno-Katechetycznego, powołanego wraz z rokiem akademickim 1991/1992 i przemianowanego w późniejszym okresie na Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny, który wraz z rokiem akademickim 2012/2013 przekształcił się w pełni samodzielną jednostkę akademicką. Na szczególną uwagę zasługuje specyficzny i niepowtarzalny charakter Akademii – w tym również Wydziału Nauk Społecznych – jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, głęboka tolerancja, ekumenizm oraz szacunek wobec odmienności i różnorodności – w murach ChAT studiują bowiem przedstawiciele nie tylko różnych narodowości, lecz również odmiennych tradycji, kultur i wyznań. Stale rosnące znaczenie WNS na swoistej pedagogicznej mapie Polski potwierdza przyznanie mu – wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020 – uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

W wydzile funkcjonują cztery katedry: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej, Katedra Pedagogiki Religii i Kultury, Katedra Andragogiki i Socjologii Edukacji oraz Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej, oraz pracownie: Pracownia Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Pracownia Andragogiki, Pracownia Pedagogiki Kultury, Pracownia Psychologicznych Podstaw Wychowania, Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą studiów prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT.

Rekrutację rozpoczynamy 3 maja 2021 r.

Przejdź do strony rekrutacji WNS