• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Witamy w systemie rejestracji kandydatów na studia w Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

Przejdź do strony rekrutacji WNS

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznje w Warszawie prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oferuje także 3-semestralne studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie; 2-semestralne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą.

Relizowane programy nauczania są konsekwencją prowadzonych na Wydziale analiz dotyczących efektywności kształcenia w ramach kierunków studiów. Ponadto, programy są konsultowane z interesariuszami zewnętrznymi oraz studentami w zakresie istniejącego modelu kształcenia oraz wdrożenia ewentualnych zmian. O wysokiej jakości kształcenia na kierunku świadczy uzyskanie certyfikatu „Studia z Przyszłością” (2018, 2019, 2020, 2022), przyznawanego kierunkom/specjalnościom realizowanym według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Studia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Studia II stopnia otrzymały ponadto w 2020 roku wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia„.W programie „Studia z Przyszłością”, oceniane i certyfikowane są kierunki oraz specjalności studiów wyróżniających się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczynia się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.

Wydział Nauk Społecznych ChAT w Warszawie stanowi kontynuację funkcjonującego w ramach Wydziału Teologicznego ChAT Ekumenicznego Instytutu Pedagogiczno-Katechetycznego, powołanego wraz z rokiem akademickim 1991/1992 i przemianowanego w późniejszym okresie na Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny, który wraz z rokiem akademickim 2012/2013 przekształcił się w pełni samodzielną jednostkę akademicką. Na szczególną uwagę zasługuje specyficzny i niepowtarzalny charakter Akademii – w tym również Wydziału Nauk Społecznych – jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, głęboka tolerancja, ekumenizm oraz szacunek wobec odmienności i różnorodności – w murach ChAT studiują bowiem przedstawiciele nie tylko różnych narodowości, lecz również odmiennych tradycji, kultur i wyznań. Stale rosnące znaczenie WNS na swoistej pedagogicznej mapie Polski potwierdza przyznanie mu – wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020 – uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

W wydzile funkcjonują cztery katedry: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej, Katedra Pedagogiki Religii i Kultury, Katedra Andragogiki i Socjologii Edukacji oraz Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej, oraz pracownie: Pracownia Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Pracownia Andragogiki, Pracownia Pedagogiki Kultury, Pracownia Psychologicznych Podstaw Wychowania, Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą studiów prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT.

Rekrutację rozpoczynamy 2 maja 2022 r.

Przejdź do strony rekrutacji WNS