• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – zapraszamy gości prowadzących wykłady, warsztaty i kursy dla naszych studentów, organizujemy praktyki i staże studenckie, jesteśmy otwarci na studenckie inicjatywy.

Wydział Nauk Społecznych ChAT rozwija także współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, umów bilateralnych, programów stypendialnych.

Jeśli szukasz atmosfery współpracy, dobrych relacji z wykładowcami, kadry o wysokich umiejętnościach dydaktycznych, jeśli chcesz studiować w uczelni nowoczesnej, twórczej i skłonnej do pozytywnych zmian, w której szanuje się odmienne sposoby myślenia – rozpocznij swoje studia na Wydziale Nauk Społecznych ChAT na kierunkach:

Administracja – studia pierwszego stopnia (stacjonarne)

Pedagogika – studia pierwszego stopnia (stacjonarne)

Pedagogika – studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie (stacjonarne)

Szkoła Doktorska ChAT – kształcenie w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą