• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Studiów Podyplomowych WNS

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Organizacja i zarządzanie oświatą, studia podyplomowe

Szczegóły
Kod NP-OZO
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Studia podyplomowe WNS
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 1 rok, tj. 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=NP-OZO
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (02.05.2022 00:00 – 15.09.2022 23:59)

Opis studiów 

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala na otrzymanie uprawnień zgodnie z art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Problematyka zajęć dotycząca podstaw organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, socjologii edukacji, a także ekonomiki kształcenia pozwala, w bardzo  praktyczny sposób, zaznajomić się funkcjonowaniem szkoły i innych palcówek systemu oświaty. Zdobywana w czasie wykładów, ćwiczeń i warsztatów wiedza dotycząca: planowania pracy placówek, prowadzenia nadzoru pedagogicznego, zasad archiwizowania dokumentów szkolnych, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu oświatą, a także gospodarowania sprzętem i materiałami, umożliwia słuchaczom studiów poznać całe spektrum problematyki funkcjonowania nowoczesnej szkoły w XXI wieku.

Studia realizowane w formie blended learningu (e-learning i zajęcia stacjonarne, 50/50 ECTS).

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów                2 maja 2022
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK                                                                    15 września 2022
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                            16 września 2022
 • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia                                       16 września 2022
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia                                               19-22 września 2022
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji                                                                                23 września 2022

Opłaty

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na zasadach odpłatności.

Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 2800 zł  (2×1400 zł).

Kandydat na studia wnosi również opłatę rekrutacyjna w wysokości 85 zł. 

Dodatkowe informacje

Kształcenie na studiach podyplomowych realizowane jest w soboty i niedziele.

O studiachhttp://chat.edu.pl/pedagogika/studia/studia-podyplomowe/organizacja-i-zarzadzanie-oswiata/