Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Studiów Podyplomowych WT

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teologia ewangelicka dla nauczycieli religii

Szczegóły
Kod NP-TENR
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Studia podyplomowe WT
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1,5 roku, tj. 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej teologia@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Opis studiów

Studia podyplomowe w zakresie: Teologia ewangelicka dla nauczycieli religii mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje teologiczno-katechetyczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. Przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich (jednolitych lub II stopnia). Celem studiów jest przedmiotowe przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze nauczyciela religii ewangelickiej. Uczestnicy zajęć otrzymają wiedzę obejmującą szerokie spektrum przedmiotów składających się na dyscyplinę naukową jaką stanowi „Teologia ewangelicka” (m.in. podstawy teologii biblijnej, historia Kościoła, etyka teologiczna, dogmatyka, teologia praktyczna oraz ekumenizm). Absolwenci będą mogli uzyskać zatrudnienie w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciele religii ewangelickiej, o ile posiadają lub uzyskają przygotowanie pedagogiczne.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 360 godzin. Program studiów będzie realizowany poprzez wykłady i ćwiczenia. Zajęcia będą organizowane w soboty (z możliwością organizowania zjazdów w niektóre piątki i niedziele). Zajęcia stacjonarne - na miarę potrzeb ich uczestników - będą transmitowane on-line.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym (nie obowiązuje praca dyplomowa), na ocenę końcową składa się również średnia ocen uzyskanych podczas toku studiów. 

Większość zajęć prowadzonych będzie przez nauczycieli akademickich posiadających wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, a część z nich jest zarazem czynnymi nauczycielami religii ewangelickiej pracującymi z dziećmi i młodzieżą.

 Studia realizowane w formie stacjonarnej (40/40 ECTS).

 

Zasady kwalifikacji

 Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I i II stopnia.

 

Wymagane dokumenty

 Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Harmonogram rekrutacji 

 

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów             6 lipca 2021
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów            15 września 2021
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                         17 września 2021
 • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia                               17 września 2021
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                           20-23 września 2021
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR                                                       24 września 2021

 

Opłaty

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa  się na zasadach odpłatności.

Koszt studiów wynosi 3600 zł., po 1200 zł. za semestr studiów.

Kandydat na studia wnosi również opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.