Unia Europejska

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Zapraszamy gości prowadzących wykłady, warsztaty i kursy dla naszych studentów, organizujemy praktyki i staże studenckie, jesteśmy otwarci na studenckie inicjatywy. Wydział rozwija także współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, umów bilateralnych, programów stypendialnych. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika, studia licencjackie na kierunku praca socjalna oraz studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oferuje ponadto studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie; Organizacja i Zarządzanie Oświatą; Asystenta rodziny.

Na wybranych zakresach studiów wydział kształci w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w dniach wtorki, czwartki, piątki oraz soboty - bloki zajęciowe). Oferujemy następujące zakresy studiów:

  • I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej
  • II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej
  • II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki społeczno-kulturowej

Realizujemy również programy kształcenia II stopnia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną 
  • Pedagogika szkolna i nowe media 

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3 Tura 4 Tura 5
1 Andragogika z doradztwem zawodowym, pierwszego stopnia od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 28.09.2020 09:00
od: 29.09.2020 00:00
do: 29.09.2020 00:01
2 Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, pierwszego stopnia od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 15.10.2020 12:00
od: 15.10.2020 15:00
do: 23.10.2020 12:00
3 Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, pierwszego stopnia w trybie dla osób pracujących od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 15.10.2020 12:00
od: 15.10.2020 15:00
do: 23.10.2020 12:00
4 Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna, drugiego stopnia od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 15.10.2020 12:00
od: 15.10.2020 15:00
do: 23.10.2020 12:00
5 Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna, drugiego stopnia w trybie dla osób pracujących od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 15.10.2020 12:00
od: 15.10.2020 15:00
do: 23.10.2020 12:00
6 Pedagogika społeczno-kulturowa, drugiego stopnia w trybie dla osób pracujących od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 15.10.2020 12:00
od: 15.10.2020 15:00
do: 23.10.2020 12:00
7 Pedagogika szkolna i nowe media w edukacji, drugiego stopnia od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 15.10.2020 12:00
od: 15.10.2020 15:00
do: 23.10.2020 12:00
od: 23.10.2020 12:01
do: 15.11.2020 12:00
8 Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, drugiego stopnia od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 15.10.2020 12:00
od: 15.10.2020 15:00
do: 23.10.2020 12:00
od: 23.10.2020 12:01
do: 15.11.2020 12:00
9 Praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim, pierwszego stopnia od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 28.09.2020 09:00
10 Wczesna edukacja i pedagogika opiekuńcza, jednolite magisterskie od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 15.10.2020 12:00
od: 15.10.2020 15:00
do: 23.10.2020 12:00
11 Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, jednolite magisterskie od: 01.06.2020 00:00
do: 13.08.2020 23:59
od: 14.08.2020 00:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 18.09.2020 13:45
do: 15.10.2020 12:00
od: 15.10.2020 15:00
do: 23.10.2020 12:00
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200