Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Zapraszamy gości prowadzących wykłady, warsztaty i kursy dla naszych studentów, organizujemy praktyki i staże studenckie, jesteśmy otwarci na studenckie inicjatywy. Wydział rozwija także współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, umów bilateralnych, programów stypendialnych. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika, studia licencjackie na kierunku praca socjalna oraz studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oferuje ponadto studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie; Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Wydział kształci również w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w dniach wtorki, czwartki, piątki oraz soboty - bloki zajęciowe). Oferujemy następujące zakresy studiów:

  • I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej
  • II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej
  • II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki społeczno-kulturowej

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3 Tura 4
1 Andragogika z doradztwem zawodowym, pierwszego stopnia od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 24.09.2021 15:45
2 Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, pierwszego stopnia od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 15.10.2021 10:00
3 Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, pierwszego stopnia w trybie dla osób pracujących od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 15.10.2021 10:00
4 Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna, drugiego stopnia od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 15.10.2021 10:00
5 Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna, drugiego stopnia w trybie dla osób pracujących od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 15.10.2021 10:00
6 Pedagogika społeczno-kulturowa, drugiego stopnia w trybie dla osób pracujących od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 15.10.2021 10:00
7 Pedagogika szkolna i nowe media w edukacji, drugiego stopnia od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 24.09.2021 15:45
8 Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, drugiego stopnia od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 15.10.2021 10:00
9 Praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim, pierwszego stopnia od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 15.10.2021 10:00
10 Wczesna edukacja i pedagogika opiekuńcza, jednolite magisterskie od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 15.10.2021 10:00
11 Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, jednolite magisterskie od: 03.05.2021 00:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 00:00
do: 18.08.2021 23:59
od: 19.08.2021 00:00
do: 16.09.2021 23:59
od: 17.09.2021 00:00
do: 15.10.2021 10:00
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200