• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Zapraszamy gości prowadzących wykłady, warsztaty i kursy dla naszych studentów, organizujemy praktyki i staże studenckie, jesteśmy otwarci na studenckie inicjatywy. Wydział rozwija także współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, umów bilateralnych, programów stypendialnych. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oferuje ponadto studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie; Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Wydział kształci również w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w dniach wtorki, czwartki, piątki oraz soboty - bloki zajęciowe). Oferujemy następujące zakresy studiów:

  • I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej
  • II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej

Tury rekrutacji

Filtry

  • Poziomy kształcenia

Lp. Oferta Tura 1 Tura 2 Tura 3 Tura 4
1 Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym, pierwszego stopnia / Педагогіка опіки в багатокультурному середовищі, першого ступеня od: 02.05.2022 00:00
do: 13.07.2022 23:59
od: 16.07.2022 00:00
do: 17.08.2022 23:59
od: 20.08.2022 00:00
do: 15.09.2022 23:59
od: 17.09.2022 00:00
do: 05.10.2022 23:59
2 Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, pierwszego stopnia / Педагогіка ресоціалізації і міжкультурна педагогіка, першого ступеня od: 02.05.2022 00:00
do: 13.07.2022 23:59
od: 16.07.2022 00:00
do: 17.08.2022 23:59
od: 20.08.2022 00:00
do: 15.09.2022 23:59
od: 17.09.2022 00:00
do: 05.10.2022 23:59
3 Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, pierwszego stopnia w trybie dla osób pracujących / Педагогіка ресоціалізації і міжкультурна педагогіка, першого ступеня пристосований для працюючих осіб od: 02.05.2022 00:00
do: 13.07.2022 23:59
od: 16.07.2022 00:00
do: 17.08.2022 23:59
od: 20.08.2022 00:00
do: 15.09.2022 23:59
od: 17.09.2022 00:00
do: 05.10.2022 23:59
4 Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna, drugiego stopnia / Педагогіка ресоціалізації і суспільна профілактика, другого ступеня od: 02.05.2022 00:00
do: 13.07.2022 23:59
od: 16.07.2022 00:00
do: 17.08.2022 23:59
od: 20.08.2022 00:00
do: 15.09.2022 23:59
od: 17.09.2022 00:00
do: 05.10.2022 23:59
5 Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna, drugiego stopnia w trybie dla osób pracujących / Педагогіка ресоціалізації і суспільна профілактика, другого ступеня пристосований для працюючих осіб od: 02.05.2022 00:00
do: 13.07.2022 23:59
od: 16.07.2022 00:00
do: 17.08.2022 23:59
od: 20.08.2022 00:00
do: 15.09.2022 23:59
od: 17.09.2022 00:00
do: 05.10.2022 23:59
6 Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, drugiego stopnia od: 02.05.2022 00:00
do: 13.07.2022 23:59
od: 16.07.2022 00:00
do: 17.08.2022 23:59
od: 20.08.2022 00:00
do: 15.09.2022 23:59
od: 17.09.2022 00:00
do: 05.10.2022 23:59
7 Wczesna edukacja i pedagogika opiekuńcza, jednolite magisterskie od: 02.05.2022 00:00
do: 13.07.2022 23:59
od: 16.07.2022 00:00
do: 17.08.2022 23:59
od: 20.08.2022 00:00
do: 15.09.2022 23:59
od: 17.09.2022 00:00
do: 05.10.2022 23:59
8 Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, jednolite magisterskie od: 02.05.2022 00:00
do: 13.07.2022 23:59
od: 16.07.2022 00:00
do: 17.08.2022 23:59
od: 20.08.2022 00:00
do: 15.09.2022 23:59
od: 17.09.2022 00:00
do: 05.10.2022 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200