• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod SJ-WEJA
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Czas trwania 5 lat tj. 10 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://chat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • MATURA
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Charakterystyka studiów

Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesna edukacja dziecka z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III" zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej oraz do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na jednolite studia magisterskie obowiązuje ranking świadectw maturalnych. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

Dokumenty wymagane do złożenia w formie papierowej w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przypadku zakwalifikowania  się na studia

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 26 sierpnia 2023 r.
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 20 września 2023 r.
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 21 września 2023 r.
 • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia: 22 września 2023 r.
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 25 września - 28 września 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR: 29 września 2023 r.

Opłata

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.

Dodatkowe informacje

 https://chat.edu.pl/ 

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony w Wydziale Nauk Społecznych ChAT usykał w 2022 r. prestiżowy certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany przez Fundację Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego.