• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Teologiczny

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie kształcimy kompetentnych teologów i przyszłych duchownych na potrzeby Kościołów mniejszościowych w Polsce. Na kierunku Teologia prowadzone są studia licencjackie (I stopnia) w następujących specjalnościach: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka i teologia protestancka oraz studia magisterskie (II stopnia) w specjalnościach: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka i teologia tradycji wyznaniowych.

W Wydziale Teologicznym studiuje się w niewielkich grupach, dzięki czemu możliwe jest indywidualne podejście do studentów. Program studiów bazuje na najlepszych międzynarodowych standardach. Studenci na studiach I stopnia uzyskują uprawnienia pedagogiczne do nauczania religii we wszystkich typach szkół.

Wydział Teologiczny posiada wszystkie uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk teologicznych – teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami oraz szacunek wobec odmienności. W murach Akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. Jej cechą są liczne kontakty międzynarodowe.

Tury rekrutacji

Filtry

  • Poziomy kształcenia

Lp. Oferta Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Teologia ewangelicka, drugiego stopnia od: 04.05.2023 00:00
do: 12.07.2023 23:59
od: 13.07.2023 00:00
do: 23.08.2023 23:59
od: 04.09.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
2 Teologia ewangelicka, pierwszego stopnia od: 04.05.2023 00:00
do: 12.07.2023 23:59
od: 13.07.2023 00:00
do: 23.08.2023 23:59
od: 04.09.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
3 Teologia ewangelikalna, drugiego stopnia od: 01.07.2023 00:00
do: 12.07.2023 23:59
od: 13.07.2023 00:00
do: 23.08.2023 23:59
od: 04.09.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
4 Teologia prawosławna, drugiego stopnia od: 04.05.2023 00:00
do: 12.07.2023 23:59
od: 13.07.2023 00:00
do: 23.08.2023 23:59
od: 04.09.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
5 Teologia prawosławna, pierwszego stopnia od: 04.05.2023 00:00
do: 12.07.2023 23:59
od: 13.07.2023 00:00
do: 23.08.2023 23:59
od: 04.09.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
6 Teologia protestancka, pierwszego stopnia od: 04.05.2023 00:00
do: 12.07.2023 23:59
od: 13.07.2023 00:00
do: 23.08.2023 23:59
od: 04.09.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
7 Teologia starokatolicka, drugiego stopnia od: 04.05.2023 00:00
do: 12.07.2023 23:59
od: 13.07.2023 00:00
do: 23.08.2023 23:59
od: 04.09.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
8 Teologia starokatolicka, pierwszego stopnia od: 04.05.2023 00:00
do: 12.07.2023 23:59
od: 13.07.2023 00:00
do: 23.08.2023 23:59
od: 04.09.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
9 Teologia tradycji wyznaniowych, drugiego stopnia od: 04.05.2023 00:00
do: 12.07.2023 23:59
od: 13.07.2023 00:00
do: 23.08.2023 23:59
od: 04.09.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200